Do Detailu

CV90 je nejuznávanější, nejrespektovanější a v boji prověřené bojové vozidlo pěchoty, nasazené členskými státy NATO. BAE dodala vice než 1 300 vozidel v 17 modifikacích do 7 evropských zemí, z nichž 4 jsou členy NATO.

CV90 MkIV představuje nejnovější generaci osvědčeného vozidla CV90. Jde o jeden z nejmodernějších vozů svého druhu, který je v současnosti na trhu. Z hlediska plnění hlavních požadavků Armády ČR (obrana území země před vnějšími útoky) je CV90 jedinou bojem prověřenou platformou, účastnící se českého výběrového řízení s více než 70 000 dny bojového nasazení v Afghánistánu a Libérii. Výsledky testování vozidla v nedávných testech provedených v České republice jsou dalším důkazem výjimečných schopností CV90.

CV90 je modulární platforma koncipovaná jako rodina vozidel. V současnosti je nasazeno 17 různých variant. Základní architektura podvozku CV90 umožňuje stavbu různých účelových verzí na stejném základě. To znamená, že všechny modifikace požadované Českou republikou budou dodány s vysokou úrovní homogenity vozového parku. Všech 7 požadovaných verzí ve sledovaném programu BVP sdílí 85 % komponent a až 95 % komponent, které vyžadují pravidelnou výměnu z důvodu provozního opotřebení, což výrazně snižuje budoucí náklady na celý životní cyklus.

Základní charakteristikou BAE Systems je přirozená znalost všech systémů. Jako výrobce originálních produktů se zkušenostmi s výrobou podvozků, věží, spojovací elektronické architektury a palubního softwaru má BAE Systems prostředky k zajištění optimálního řešení nejen pro samotné BVP, ale také komplexní koncept pro použití, školení, a údržbu. Celkově do České republiky BAE Systems dodá univerzální a impozantní vozidlo se všemi moderními podpůrnými systémy.

V CV90 MkIV získá česká armáda špičkové a vysoce efektivní BVP, které předčí své konkurenty v klíčových oblastech, jako je taktická a strategická mobilita, palebná síla, schopnost přežití a potenciál budoucího technologického vývoje. Tyto atributy ochrání české vojáky a Česká republika se vyhne nepříjemným překvapením při budoucích modernizacích nutných k udržení kroku s neustále postupujícími nepřáteli.

Koncepce posádkové věže CV90 MkIV zahrnuje nejnovější senzorové technologie a vylepšenou ergonomii pro posádku. Extrémně precizní integrace zbraní se osvědčila a palebná síla vozidla byla zvýšena také díky většímu skladu munice pro hlavní zbraň. Věž má lepší ergonomii pozice střelce a velitele, nejnovější generaci zaměřovacích senzorů pro velitele a střelce a systém pro 360° sledování okolí vozidla, který zvyšuje situační přehled.

NEJVYŠŠÍ STUPEŇ OCHRANY PRO ČESKÉ VOJÁKY

CV90 MkIV nabízí českým vojákům ochranu světové úrovně díky osvědčeným řešením splňujícím standardy NATO. K dispozici je řešení, které překračuje normy ochrany STANAG 4569 úrovně 6, stejně jako ochrana proti minám a ochrana před improvizovanými výbušnými zařízeními přesahujícími normy 4A/4B STANAG 4569. Kromě toho je CV90 prvním BVP na trhu, které nabízí osvědčený systém aktivní ochrany, který je v současnosti integrován do vozidel CV9035 MkIII Královské nizozemské armády. Flotila je také vybavena věží MkIV.

Nabídka pro Českou republiku přináší balistickou ochranu úrovně 5 v souladu s požadovanými nároky. CV90 MkIV dosahuje nejvyšších standardů odolnosti ve své váhové třídě a nabízí více než 10% rezervu zátěže pro další růst. Její nízké hmotnosti je dosaženo díky vysoce efektivnímu designu, který snižuje vnější rozměry CV90 při zachování vnitřního objemu. Má také nižší profil ve srovnání s konkurencí, díky čemuž je až o 25 % menší cíl, čímž se snižuje její detekovatelnost a zaměřitelnost.

VÝJIMEČNÁ MOBILITA, MENŠÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY, DOSTATEČNÝ PROSTOR UVNITŘ A POHODLÍ POSÁDKY

CV90 MkIV je přední model na světě z hlediska taktické mobility ve všech typech terénu. CV90 překonává své konkurenty z hlediska překonávání vertikálních překážek, přejíždění příkopů, dosahu a obecné schopnosti překonávat velmi obtížný terén, jako jsou bažiny a hluboký sníh. Konstrukce CV90 MkIV je menší a její bojová hmotnost je o 5-10 tun nižší než u jejích konkurentů s podobnou úrovní ochrany. CV90 MkIV je také nejvýhodnější variantou pro plnění provozních a strategických požadavků na silniční, železniční a leteckou dopravu.

CV90 MkIV také zavádí nový standard ve výkonu s novým motorem až o 1000 HP, stejně jako s pryžovými pásy a aktivním zavěšením kol. Toto řešení zvyšuje rychlost vozidla a jeho schopnost překonávat náročný terén a také výrazně snižuje hluk a vibrace. Tento větší komfort posádky zlepšuje odolnost posádky v boji a zvyšuje celkový výkon a životnost instalované elektroniky, senzorů a zlepšuje přesnost zbraňových systémů.

Maximální hmotnost byla zvýšena na 38 tun a konstrukčním cílem je dosáhnout 40 tun.

KOMUNITA UŽIVATELŮ

Velká komunita uživatelů spojená v CV90 User Club nabízí významné výhody v podobě nižších prostředků na údržbu a vývoj díky sdílení zkušeností a nákladů mezi uživateli vozidla. Celkem bylo nasazeno 17 variant CV90 a dalších devět, včetně středního tanku CV90120, bylo vyvinuto do předvýroby nebo výroby. To umožňuje použití společné platformy jak pro mechanizované jednotky pěchoty, tak při výměně tanků nebo vozidel palebné podpory.

Elektronická architektura čtvrté generace (EA), která je založena na generické architektuře vozidel NATO (NGVA), spolu s výkonným zpracováním dat umožňuje implementaci nejnovějších technologií a modernizaci pomocí generických elektronických a signalizačních rozhraní. Flexibilita, kterou nový EA poskytuje, umožňuje snadnou integraci nových senzorů a prezentaci informací posádce s podporou inteligentních algoritmů, které poskytují klíčové vylepšení provozní efektivity vozidla a snižují stres pro posádku.

Se 7 uživateli a více než 8 000 000 ujetými kilometry, včetně 70 000 dnů bojových operací, jsou náklady na provoz CV90 dobře známé, což snižuje rizika a překvapení ve fázi podpory a údržby. Tyto znalosti včetně komplexního balíčku duševního vlastnictví (IP) nabídne BAE Systems společnosti VOP CZ, s.p. která se tak stane poskytovatelem servisních a podpůrných služeb a zajistí spolehlivost vozidel během jejich životního cyklu. Podpora prostřednictvím VOP CZ, s.p. jak navrhuje BAE Systems Hägglunds, zajistí nízké provozní náklady a schopnost poskytovat různá sofistikovaná podpůrná řešení, která zajistí dodávky a suverenitu České republiky. Tento přístup je dále posílen začleněním státní společnosti VR Group jako dodavatele simulátorů.

Díky neustálé zpětné vazbě našich uživatelů probíhá vývoj CV90 nepřetržitě posledních 20 let, a jeho výsledkem je každých 6 let nová generace vozidla. Poslední program dodaný norské armádě a modernizace švýcarských a nizozemských CV90 znamená, že vozidlo má unikátní inženýrská řešení (NRE) při zavádění nových technologií. Kombinace 17 verzí CV90 a zkušeností získaných úspěšnou realizací 7 doručovacích programů podle plánu je jedinečná. Klíčovým faktorem při snižování rizika zpoždění harmonogramu je navrhování a používání vlastní věže, nikoli věže od třetí strany.

Typický program vývoje nového BVP trvá 15 až 20 let. CV90 MkIV je nejmodernější, nejschopnější varianta, která splňuje všechny požadavky a může být dodána dle harmonogramu požadovaného Českou republikou, např. do konce října 2028.

PROGRAM PRŮMYSLOVÉ SPOLUPRÁCE

Nabídka CV90 MkIV poskytuje rozsáhlé zkušenosti ze šesti úspěšných průmyslových programů spojených s těmito vozidly. BAE Systems Hägglunds dodá osvědčený, vyvinutý a důkladný průmyslový program, ve kterém bude VOP CZ, s.p. jako hlavní partner, a který bude dále zahrnovat více než 30 českých firem a českou akademickou obec. BAE Hägglunds nabízí průmyslový program CV90 MkIV, který zahrnuje mnohem více než jen tradiční montážní práce, a splňuje požadavky na národní suverenitu (včetně zajištění bezpečných dodávek) i ekonomické výhody pro Českou republiku.

Základem plánu BAE Systems je účast VOP CZ, s.p. ve všech fázích životního cyklu vozidla, od vývoje po výrobu přes údržbu a podporu. Podepsali jsme memorandum o porozumění s VOP CZ, s.p. související s akviziční a podpůrnou fází programu. Úzká spolupráce se společností VOP CZ, s.p. a dalšími strategickými partnery jako MEOPTA, VR Group, VTÚ/VVÚ, Ray Service a ČVUT výrazně snižuje rizika spojená s transferem technologií, kvalitou a plněním harmonogramu. Pokračujeme v úzké spolupráci s místním průmyslem po celé zemi a v souladu s programem rozšiřujeme naši českou průmyslovou síť.

Naše předchozí programy, kdy jsme dodávali CV90 do Norska, Nizozemska a Dánska, jsou příklady naší schopnosti spolehlivě plnit požadavky průmyslové spolupráce. V každém případě společnost BAE Hägglunds splnila své závazky spolupráce předem a dodala CV90 včas.

Tato osvědčená nabídka průmyslové spolupráce od BAE Hägglunds se zaměří také na výzkum a vývoj s cílem vytvořit významné příležitosti pro růst dalších českých průmyslových odvětví na globálním trhu díky výhodám plynoucím ze současných i budoucích uživatelů produktů BAE Hägglunds. VR Group by tak například mohla být zodpovědná za školení a dodávku simulačních systémů, které mají být začleněny do komplexního řešení školení pro všechny současné i budoucí uživatele CV90. Kromě toho bude BAE Hägglunds také vytvářet významné perspektivy pro inovace a rozvoj v souladu s Českou inovační strategií 2030 ve spolupráci s českou akademickou obcí.

Chcete dostávat novinky o CV90?

Stačí zadat váš email.