Novinky

Norská armáda kupuje dalších 20 bojových vozidel CV90
18.02.2021

Společnost BAE Systems získala zakázku na dalších 20 bojových vozidel pěchoty CV90, kterými chce norská armáda zvýšit bojovou sílu své stávající flotily. 

Norský Úřad pro vyzbrojování přidělil zakázku v hodnotě více než 50 milionů USD, kterou se vozový park norské armády rozroste na 164 vozidel, v rámci úsilí o rozšíření a modernizaci výzbroje s ohledem na vývoj hrozeb.

Norsko je jednou ze sedmi zemí, které CV90 užívají, a zatím posledním zákazníkem, který rozšířil svoji flotilu těchto osvědčených strojů. Již dříve Švýcarsko a Nizozemsko podepsaly smlouvy o výrazném prodloužení životnosti a modernizaci v polovině životního cyklu. Norská armáda by měla obdržet objednaných dvanáct ženijních a osm víceúčelových variant vozidla CV90 v roce 2023.

„Těšíme se, že budeme moci do výzbroje norské armády zavést dalších 20 moderních podpůrných bojových vozidel CV90,“ říká brigádní generál Øyvind Johan Kvalvik z divize pozemních systémů norského Úřadu pro vyzbrojování. „Tato vozidla, která patří k nejmodernějším BVP na světě, norské armádě poskytnou manévrovací prostor a bojovou sílu, jakou potřebuje k plnění svých úkolů.“

Společnost BAE Systems Hägglunds, výrobce BVP CV90 se sídlem ve švédském Örnsköldsviku, vozidla dodá ve spolupráci se svým zavedeným norským partnerem, společností Ritek. O modernizaci a opravy součástí se bude potenciálně starat až 30 norských průmyslových firem sdružených okolo společnosti Ritek. Dodávat budou také nové subsystémy a technická řešení v rámci budoucích modernizací norského flotily CV90.

„Již minulosti jsme opakovaně norské armádě prokázali, že dodáváme včas, za sjednanou cenu a ve vysoké kvalitě. Tato následná objednávka ilustruje důležitost úspěšné spolupráce s průmyslovými partnery v zemi zákazníka, jako je v tomto případě Ritek,“ říká Tommy Gustafsson-Rask, výkonný ředitel společnosti BAE Systems Hägglunds. „Z prohlubování spolupráce s místním průmyslem při vylepšování stávající flotily CV90 norské armády budou mít přirozeně prospěch naši koncoví uživatelé.“

Společnost BAE Systems s norskými průmyslovými podniky již v minulosti úspěšně spolupracovala na řadě projektů, při nichž došlo k posílení partnerství a přenosu technického know-how a výsledky překonaly očekávání a požadavky zákazníka. V rámci nejnovější smlouvy o pořízení a modernizaci vozidel CV90 společnost BAE Systems Hägglunds zcela naplnila své závazky průmyslové spolupráce (offsety) o pět let dříve oproti původnímu harmonogramu.

Společnosti BAE Systems a Ritek úspěšnou realizací nové zakázky své partnerství dále prohloubí. „Naše spolupráce s Norskými ozbrojenými silami a společností BAE Systems Hägglunds je založená na důvěře a zkušenostech všech zúčastněných stran. Uzavření nové smlouvy nás velmi těší. Projeví se pozitivně na místní zaměstnanosti a posílí schopnosti norské armády zvýšením počtu podpůrných bojových vozidel,“ říká Hilmar Olsen, generální ředitel společnosti Ritek. „Očekáváme také, že projekt nabídne dlouhodobé příležitosti ke spolupráci i několika dalším norským průmyslovým podnikům.“

Norsko je jednou ze sedmi evropských zemí, které vozidlo CV90 užívají. Ostatními jsou Dánsko, Estonsko, Finsko, Švýcarsko, Švédsko a Nizozemsko. Vozidel CV90 v různých provedeních aktuálně slouží téměř 1300. Vozidlo se osvědčilo i v bojovém nasazení a je koncipované tak, aby jej bylo možné do budoucna přizpůsobovat stoupajícím nárokům.

Chcete dostávat novinky o CV90?

Stačí zadat váš email.