Novinky

ČVUT BUDE SPOLUPRACOVAT S BAE SYSTEMS NA KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI BOJOVÝCH VOZIDEL PĚCHOTY
30.11.2018

BAE Systems a ČVUT 30. listopadu 2018 na konferenci pořádané Výborem pro zahraniční věci , obranu a bezpečnost Senátu PČR podepsaly memorandum o porozumění, které se zabývalo kybernetickými hrozbami a nutností spolupráce mezi státními institucemi, průmyslem a akademickou sférou.
„Dnešní a budoucí kybernetické hrozby představují závažné bezpečnostní riziko, kterému čelí všechny armády vybavené moderními elektronickými technologiemi, včetně bojových vozidel pěchoty,“ říká Mikael Segerman, zástupce společnosti BAE Systems v České republice. „BAE Systems se této oblasti již dlouhou dobu věnuje a nyní prohlubuje spolupráci s českými odborníky, kteří patří mezi špičku v oboru,“doplňuje Segerman.
V první fázi ČVUT spolu s BAE Systems zpracují základní analýzu rizik. Smyslem této úzké spolupráce je lépe pochopit, jakým kybernetickým hrozbám mohou v boji čelit posádky vozidel BAE Systems. Závěry studie poslouží jako podklad pro zlepšování bezpečnosti vojáků v bojových situacích.
„Důvěra, jakou společnost BAE Systems vkládá do českých odborníků, svědčí o kvalitě českého technického školství,“říká rektor ČVUT Vojtěch Petráček. „Kybernetická bezpečnost je jedním z hlavních problémů, kterým se intenzivně zabývají armády celého světa i všechna průmyslová odvětví. Je velmi pozitivní známkou, že si Česká republika dokáže udržovat v této oblasti výjimečné postavení.“
Společnost BAE Systems vybudovala mnoho vazeb s českými průmyslovými podniky, aby podpořila svou průmyslovou spolupráci v rámci produkce vozidel CV90. Pokud od české vlády zakázku na bojová vozidla pěchoty získá, plánuje tyto vazby dále rozvíjet. Podle Mikaela Segermana platí totéž o spolupráci s ČVUT.

„Očekáváme, že se naše spolupráce s ČVUT rozšíří i na další české instituce a firmy, které by mohly rovněž svým výzkumem a inovativními řešeními přispět ke zdokonalování našich CV90,“říká M. Segerman a dodává, že by takové technologie mohly být nasazeny i ve vozidlech CV90 v aktivní službě v jiných zemích. Společnost BAE Systems nepřetržitě hledá nové slibné inovace, které by mohla uplatnit ve svých řešeních, která slouží zákazníkům po celém světě.
Vojtěch Petráček uvedl, že podle smlouvy bude prvním úkolem ČVUT analyzovat kybernetické hrozby, kterým čelí vojáci v bojových podmínkách. Jak poznamenal, v některých případech mohou být takové hrozby nebezpečnější než konvenční boj.
„Nepřítel nesmí proniknout do elektronických systémů vozidla. Našim úkolem bude zjistit, jak reálná je taková hrozba, a následně navrhnout řešení, které zajistí vozidlu úplnou kybernetickou ochranu proti vnějším hrozbám,“vysvětluje Petráček.
 
Další ifnormace vám poskytne:
Ola Thorén, BAE Systems Hägglunds
Office: +46 660 80506; Mobile: +46 708 335000
ola.thoren@baesystems.se

Vydává:
BAE Systems, Inc.
www.baesystems.com
@BAESystemsInc

Chcete dostávat novinky o CV90?

Stačí zadat váš email.